Vec: Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy dňa 18.11.2016 voľno študentom gymnázia z technických príčin.