GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z 2016/2017

 Školské kolo

Ak si žiakom 1. – 4. ročníka štvorročného štúdia alebo 5. – 7. ročníka osemročného štúdia, máš možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže, ktorá bude prebiehať na stránke 
http://www.mapaslovakia.sk/  dňa 2. 2. 2017 vo štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

Zaregistrovať sa možno v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni v čase od 12:00 hod.  do 15:10 hod.
Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.  
Podrobnejšie informácie získaš na stránke http://www.mapaslovakia.sk/index.php?mod=page&id=81 alebo u vyučujúcej geografie Mgr. J. Kvetkovej