Exkurzia

V apríli sme sa my, žiaci sexty a II.A zúčastnili exkurzie v nanovo zrekonštruovaných priestoroch

budovy Prvého slovenského gymnázia. V sprievode našich profesorov RNDr. Petra Kulika a Mgr.
Evy Gálovej a pani sprievodkyne sme nahliadli do priestorov expozície, ktoré zahŕňali miestnosť s
dobovými dokumentmi, dobovú triedu s knižnicou, učiteľskú zborovňu či školskú kuchyňu.
V priestore spojovacej chodby sme mali možnosť prečítať si niečo o histórii mesta a školy a takisto za
povšimnutie stála aj nová pamätná tabuľa venovaná známemu regionálnemu historikovi a
publicistovi Dušanovi Dubovskému. Najväčšou zmenou však jednoznačne prešla školská záhrada,
Park národovcov a podkrovné priestory, kde vznikla nová expozícia fotografií renovácie gymnázia
a mnoho ďalších.
Patrik Balag