Dve percentá dane

Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2016. Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne, je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia a v tomto roku oslávime 155. výročie jeho vzniku. V septembri chceme usporiadať oslavy vzniku PSG a už tradičné stretnutie absolventov školy, ktoré si vyžadujú nemalé prostriedky. Dôstojný výzor vonkajšej fasády budov školy vrátane zateplenia a výmeny všetkých okien sa nám podarilo zrealizovať v nedávnej minulosti z prostriedkov zriaďovateľa. Dennodenné používanie interiéru školy si už tiež zaslúži rekonštrukciu. Získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použijeme v prvom rade na zabezpečenie osláv a taktiež na materiálne zabezpečenie vnútorných priestorov, obnovu areálu školy a v neposlednom rade na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu žiakov. Veríme, že Vás naša prosba osloví a venujete našej škole, Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej, 2% zo svojej už zaplatenej dane.
       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžete priniesť do školy spolu s potvrdením o zaplatenídane a škola ho ďalej odošle na daňový úrad. Vyhlásenie môžete osobne odniesť aj priamo na daňový úrad.

Termín pre doručenie na daňový úrad je pre daňovníkov podávajúcich daňové priznanie do 31. marca 2017 a pre daňovníkov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ (zamestnaní rodičia), Vám mzdová účtovníčka vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť k vyhláseniu do 30. apríla 2017.

 

Naše údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia pre poukázanie 2%:

 

Meno: SRRZ – Rodičovské združenie pri Gymnáziu Martina Kukučína

 

Sídlo: Revúca, 050 01, Clementisova 1166

 

Právna forma: občianske združenie

 

IČO/SID: 17319617/1256

            Ďakujeme

                                                                                                       Mgr. Igor Baran
                                                                                                         riaditeľ školy