Akadémia 2016

Spoločenská miestnosť sa v piatok, 24.6.2016, zaplnila všetkými žiakmi našej školy,
pretože sa uskutočnila posledná spoločná akcia školského roka – slávnostná akadémia.
Domča Ovšonková a Laura Gočaltovská boli usmievavé a milé moderátorky. Uvádzali
účinkujúcich, ale predstavili nám aj úspešných študentov. Ale poďme krok za krokom.
V prvej časti sa predstavili žiaci so svojimi vystúpeniami. Ďakujeme za umelecký
zážitok dievčatám Romanke Poprockej a Natálii Škvarlovej zo sekundy. Zahrali krásne
skladby pre dva klavíry. Tibor Tóth z 3.A nám predviedol svoju šikovnosť s diabolom.
Krásnu scénku si pripravili žiaci prímy a svojím prednesom nás veľmi pobavil aj Aďko Kilik
zo sekundy. Krv v žilách nám ukážkou latinsko-amerických tancov rozprúdil Tomáš Buchta
z prímy aj so svojou partnerkou. Dievčatá z Happy dance prispeli diskotancom so skvelou
choreografiou. Záver patril žiakom sekundy, ktorí zahrali na netradičných nástrojoch
(boomwhackers) a zaspievali pieseň skupiny Queen.
V druhej časti akadémie sa nám postupne predstavili žiaci, ktorí sa počas roka zapojili
do rôznych predmetových súťaží a umiestnili sa na popredných miestach. Ešte raz im
blahoželáme a prajeme veľa úspechov i v nasledujúcich rokoch.
Milé a povzbudivé slová pani zástupkyne Mgr. Milady Rusňákovej ukončili
akadémiu. Nás však čakala posledná neobvyklá aktivita. Spolu sme na školskom ihrisku
vytvorili písmená GMK, pričom nás natočil dron. Zábery budú použité v novom zaujímavom projekte. Ale o tom až po prázdninách!

Dovidenia v septembri!